top of page
kpi borito.jpg
kpi ikon.png

Mutatószám-rendszer

Az adatvezérelt működés alapeszköze

A vállalati folyamatok működését számszerűsítő mutatószámok elsőrendű segédeszközei a sztenderdeknek való megfelelőségnek és az elvárt eredmény mérésének. A sztenderdek folyamatos fejlesztésének, az áramlásszerűen működő folyamatok kialakításának és fenntartásának szintén alappillére a mutatószám-rendszer. A jól kialakított rendszer gyorsan és pontosan jelzi a folyamat minőségét, az áramlás jóságát, és a sztenderdtől való eltérés mértékét. A kiváló működés kialakításának feltétele, hogy ne csak a pénzügyi, hanem a működési és a minőségi teljesítményt is mérjük, szemléltessük. Az úgynevezett adatvezérelt, vagy adatalapú működés alapeszköze a 

megfelelően kialakított mutatószám-rendszer.

Az ipar 4.0 névvel fémjelzett vállalati digitalizációs korszak egyik szembetűnő jelensége a kvázi valós idejű "mindent mérés" elterjedése. A digitális eszközök, érzékelők és a kapcsolódó online rendszerek segítségével a mérőrendszerek és a rájuk épülő mutatószám-rendszerek egységköltsége a néhány évtizeddel korábbi töredékére esett. Ez hatalmas lehetőséget jelent a folyamatok fejlesztésében.

A hatékonyan működő mérőrendszer kialakításának feltétele a jó ITC infrastruktúrának és a szabályosan licenszelt irodai alkalmazásoknak a megléte műszaki oldalról. Emberi oldalról pedig a változásmenedzsment témaköre az, amelyben felkészülés és odafigyelés szükséges. 

Egy jól körül határolt, önálló folyamat minőségi és eredményességi mutatószámainak a bevezetése rövid távon végrehajtható, általában 2-3 hónapos időtávon belül.

Az átfogó, vállalati szintű mutatószám-rendszer teljes körű kialakítása középtávú projekt, melynek időtartama 12-18 hónap közé tehető. A kiinduló lépések megtételére projektmenedzsment illetve online konzultáció keretében biztosítunk lehetőséget.

                Foglaljon időpontot! 

bottom of page